Splošni pogoji poslovanja Kineziološkega centra InMotion

Stranka se z izpolnitvijo prijavnice zaveže, da sprejema in bo spoštovala »Splošne pogoje poslovanja Kineziološkega centra InMotion«, ki so objavljeni na spletni strani www.inmotion.si.

Vse vadbe se izvajajo v prostorih Kineziološkega centra InMotion (ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica) oz. po dogovoru na drugih lokacijah na prostem. Skupinske vadbe se izvajajo po urniku, ki je objavljen na spletni strani inmotion.si. Individualne vadbe in vadbe v paru se izvajajo ob dogovorjenih terminih, glede na želje udeleženca.

VPIS NA VADBO poteka z izpolnitvijo prijavnice poslane preko e-pošte na info@inmotion.si ali direktno na vadbi. Prijava na vadbo je veljavna s plačilom vadnine za določeno časovno obdobje po veljavnem ceniku Kineziološkega centra InMotion. Prijava v posamezno vadbeno skupino je mogoča do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

CENIK storitev Kineziološkega centra InMotion je objavljen na spletni strani www.inmotion.si in nameščen na vidnem mestu v prostorih Kineziološkega centra InMotion. Kineziolški center InMotion si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe bodo objavljane na spletni strani www.inmotion.si in začnejo veljati z dnem objave na omenjeni spletni strani, razen če je navedeno, da sprememba začne veljati kasneje.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Za skupinske vadbe se obračuna mesečna vadnina, ki velja od prvega do zadnjega dneva v mesecu in zagotavlja najmanj 4, 8 oz. 12 vadb. Plačilo vadnine je udeleženec dolžan poravnati do 10. dneva v mesecu za tekoči mesec. Ob naknadnem vpisu v skupino se vadnina za določeno plačilno obdobje ustrezno zmanjša za število zamujenih vadb. Vsak udeleženec je upravičen do poskusnega obiska, ki je brezplačen in neobvezujoč.

Vadnine ni mogoče prenesti v naslednje plačilno obdobje. V primeru, da zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, poškodba,…) izostanete več kot 14 dni vam ob predložitvi ustreznega potrdila priznamo 50% popust pri plačilu vadnine za prihodnji mesec. Vračilo denarja ni mogoče.

Za individualne vadbe in vadbe v paru se vadnina obračuna z zakupom paketa 5 oz. 10 vadbenih enot. Plačilo vadnine je udeleženec dolžan poravnati do prve vadbene enote. V primeru, da se udeleženec dogovorjenega termina ne bo mogel udeležiti je to dolžan sporočiti najmanj 24 ur pred dogovorjenim terminom, v nasprotnem primeru si pridružujemo pravico zaračunanja storitve.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji poslovanja Kineziološkega centra InMotion začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.inmotion.si in veljajo do preklica oziroma posodobitev in sprememb.

Žirovnica, 1.10.2021